ΠΕΡΙΔΕΣΗ

Το θεραπευτικό πρόγραμμα που εφαρμόζει το Κέντρο μας για την αντιμετώπιση του λεμφοιδήματος, περιλαμβάνει εξατομικευμένα στους ασθενείς, την συμπιεστική περίδεση πολλαπλών στρωμάτων.

Μετά την εντατική θεραπεία, υποδεικνύεται από τον υπεύθυνο του προγράμματος ιατρό, η περίδεση αρρώστου μέλους. Η περίδεση θεωρείται άκρως απαραίτητη για την περεταίρω ανακούφιση και μείωση του οιδήματος.

Απαραίτητες θεωρούνται επίσης οι ελαστικές κάλτσες koha, μανίκια ή γάντια διαβαθμισμένης συμπίεσης ειδικά για κάθε μορφή λεμφοιδήματος.

Για να φορεθεί μια ελαστική κάλτσα ή μανίκια , το πάσχον μέλος πρέπει να έχει από πριν αποσυμφορηθεί στο μέγιστο βαθμό με την θεραπεία MLD.

Αυτές οι ειδικού τύπου κάλτσες αποσυμφόρησης πρέπει να φορούνται καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας (από το πρωί η εφαρμογή – Αφαιρείται από τον ασθενή πριν πάει για ύπνο).

Στόχος της συμπιεστικής περίδεσης πολλαπλών στρωμάτων είναι η μείωση του οιδήματος, η αποκατάσταση της εμφάνισης του μέλους και η μείωση των δερματικών αλλαγών. Ο τρόπος περίδεσης δεν είναι ίδιος για κάθε ασθενή, ενώ καθημερινά αλλάζει προκειμένου να εξυπηρετήσει τον στόχο απομάκρυνσης του λεμφικού υγρού προς τα πάνω και να αποτρέψει τη συσσώρευση νέου.

Για την περίδεση χρησιμοποιούνται πολλαπλά στρώματα ελαστικού επιδέσμου μεγάλης τάσης με σκοπό τη δημιουργία υψηλής πίεσης στη διάρκεια της κίνησης και χαμηλής πίεσης κατά τη διάρκεια της ακινησίας. Για την περίδεση των δακτύλων χρησιμοποιείται ειδικός σωληνωτός επίδεσμος. Επίσης χρησιμοποιούνται ειδικά αφρώδη υλικά αλλά και καλλυντικά για την προστασία του δέρματος στο σημείο της περίδεσης

Λάθος Περίδεση

Σωστή Περίδεση