Αποσυμφορητική Θεραπεία Λεμφοιδήματος

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΣ

Το πρόγραμμα ολοκληρωμένης αποσυμφορητικής θεραπείας είναι διαφορετικό για τους ασθενείς σταδίου Ι, σταδίου ΙΙ και σταδίου ΙΙΙ και για το κάθε στάδιο χωρίζεται σε τρεις φάσεις: Τη φάση της αποσυμφόρησης (μείωσης) του οιδήματος, τη φάση καλυτέρευσης και τη φάση συντήρησης εφόρου ζωής.

Στο Κέντρο μας το πρώτο σκέλος του προγράμματος αποκατάστασης περιλαμβάνει την θεραπεία μείωσης του λεμφοιδήματος (του υγρού που προκαλεί το οίδημα). Αυτή υλοποιείται μ ε την MLD (λεμφική παροχέτευση δια χειρός – αποσυμφορητική θεραπεία) – εξειδικευμένο τύπο μάλαξης.

Η θεραπεία περιλαμβάνει 40’ – 60’ – 80’ λεπτά (ανά περίπτωση) εντατικής θεραπείας από εξειδικευμένους φυσιοθεραπευτές για την μείωση του οιδήματος καθώς και την μείωση ή και εξάλειψη των συμπτωμάτων ανά περίπτωση – περιστατικό. Μετά την εντατική θεραπεία με την MLD υποδεικνύεται κυρίως από γιατρούς η περίδεση αρρώστου μέλους . Η περίδεση θεωρείται άκρως απαραίτητη για την περεταίρω ανακούφιση και μείωση του οιδήματος.

Η θεραπεία του Κέντρου για κάθε στάδιο του λεμφοιδήματος, περιλαμβάνει:

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΑΔΙΟΥ Ι

  • Φάση αποσυμφόρησης: Θεραπεία διάρκειας 14 έως 21 ημερών, μία θεραπεία ημερησίως.
  • Φάση συντήρησης: Κατά διαστήματα που ποικίλουν για κάθε ασθενή, σειρές 14 έως 21 ημερών (λεμφικά μασάζ, κάλτσες συμπίεσης, γυμναστική).

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΙI

  • Φάση αποσυμφόρησης: Θεραπεία διάρκειας 24 έως 28 ημερών, δύο θεραπείες την ημέρα
  • Φάση καλυτέρευσης: 1έως 2 θεραπείες την εβδομάδα για δύο έως πέντε χρόνια και επανάληψη της φάσης αποσυμφόρησης 2-3 φόρες στην πενταετία. Μετά την πενταετία, λεμφικό μασάζ σε σειρές ή ένα μασάζ την εβδομάδα σε συνδυασμό με την εφαρμογή κάλτσας διαλείπουσας συμπίεσης. Πλαστική αποκατάσταση.
  • Φάση συντήρησης: Εφ΄ όρου ζωής, κάθε εξάμηνο έως κάθε χρόνο μια σειρά λεμφικών μασάζ σταδίου αποσυμφόρησης. Εναλλακτικά, ένα λεμφικό μασάζ εβδομαδιαίως, κάλτσες συμπίεσης και γυμναστική.

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΙΙ (Ελεφαντίαση)

  • Φάση αποσυμφόρησης: Θεραπεία διαρκείας 28-35 ημερών με 2 έως 3 θεραπείες την ημέρα.
  • Φάση καλυτέρευσης: Θεραπείες 2 έως 3 φορές την εβδομάδα σε διάρκεια 5 έως 10 χρόνων. Επανάληψη της φάσης αποσυμφόρησης 3-8 φορές κατά τη διάρκεια των 5 ετών. Πλαστική χειρουργική.
  • Φάση συντήρησης: Θεραπείες μία έως δύο φορές την εβδομάδα ή σειρές λεμφικών μασάζ, κάλτσες συμπίεσης, γυμναστική, εφ΄ όρου ζωής.