Το Ιατρικό Κένρο Λεμφοιδήματος

ΓΙΑΤΙ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΟΣ

Το Ιατρικό Κέντρο Λεμφοιδήματος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει ένα οριστικό, θεραπευτικό πρόγραμμα, ώστε ο ασθενής να διαπιστώσει εμπράκτως τη βελτίωση, να ανακτήσει τις δυνάμεις και να αποκτήσει τις σωστές γνώσεις για να το αντιμετωπίζει ο ίδιος στην καθημερινότητά του και στα μεσοδιαστήματα του θεραπευτικού προγράμματος. Ανάλογα ιατρικά Κέντρα Λεμφοιδήματος λειτουργούν σε όλες τις προηγμένες χώρες διεθνώς.

Το Ιατρικό Κέντρο Λεμφοιδήματος λειτουργεί ως μοναδικό Κέντρο παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας λεμφοιδηματικού ασθενούς, με προσωπική, επιστημονική ευθύνη του αγγειοχειρουργού Κωνσταντίνου Λαμπρέτσα, στο ιατρείο του στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης.

Γιατί Ιατρικό Κέντρο

Γιατί απαιτείται ένα Ιατρικό Κέντρο, όταν το μεγαλύτερο μέρος του θεραπευτικού προγράμματος είναι η συντηρητική και όχι η επεμβατική θεραπεία;

  • Όπως επιβεβαιώνουν οι διεθνείς ιατρικές έρευνες, οι περισσότεροι νέοι λεμφοιδηματικοί ασθενείς, αποτελούν ογκολογικούς ασθενείς σε μετεγχειρητική φάση. Στο Ιατρικό Διαβαλκανικό η λειτουργία του μοναδικού οργανωμένου ιδιωτικού Ογκολογικού Κέντρου στη Βόρεια Ελλάδα, με το μοναδικό οργανωμένο στην Ελλάδα, Κέντρο Μαστού, συμβάλλει στην έγκαιρη ενημέρωση των ασθενών με πρώιμα συμπτώματα, ώστε να το αντιμετωπίσουν στην αρχική φάση Ι, που θεωρείται αναστρέψιμη σε μεγάλο βαθμό.
  • Ο λεμφοιδηματικός ασθενής πρέπει να ελεγχθεί κλινικά από αγγειοχειρουργό εξειδικευμένο και με εμπειρία στην αντιμετώπιση της πάθησης. Θα πρέπει να υποβληθεί στις αναγκαίες διαγνωστικές εξετάσεις κατά περίπτωση, με σύγχρονο εξοπλισμό, τον οποίο στο σύνολό του διαθέτει το Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο.
  • Εάν το λεμφοίδημα συνυπάρχει και με άλλες παθήσεις,  ίσως χρειαστεί να διαφοροποιηθεί η θεραπεία από τον ιατρό, ανάλογα με την πάθηση, η θεραπεία, ώστε να την προσαρμόσουμε στα μέτρα του ασθενούς.
  • Είναι πιθανόν να εκτιμηθεί ότι ο ασθενής επιδέχεται επεμβάσεων, όπως  λεμφοβλεβική αναστόμωση, αφαιρέσεις ινώσεων, λιπαναροφήσεις, πλαστικές επανορθώσεις του δέρματος και υποδορίου ιστού κ.α. Το Κέντρο έχει την ευθύνη να κατευθύνει σωστά τον ασθενή, ελέγχοντας τις ιατρικές ενδείξεις και αντενδείξεις. Ταυτόχρονα, με τη σταθερή ιατρική παρακολούθηση, ο ασθενής προλαμβάνει και αντιμετωπίζει σοβαρά συνοδά προβλήματα υγείας, κυρίως της φάσης ΙΙΙ.
  • Ο ασθενής μπορεί να υποβληθεί σε συντηρητική αποσυμφορητική θεραπεία με την πλέον αναγνωρισμένη διεθνώς, τεχνική MLD, σε ένα Κέντρο που διαθέτει φυσικοθεραπευτές με πιστοποιήσεις για την εκπαίδευσή τους στο λεμφοίδημα από την Vodder & Asdank , Kurpfalz ML Schule Mannheim – Germany. Επίσης, ο ασθενής μπορεί να συμμετέχει σ’ ένα πρόγραμμα και να αξιοποιήσει τις εγκαταστάσεις (π.χ πισίνα) για τις ασκήσεις κινησιοθεραπείας.
  • Να συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα του οποίου τα αποτελέσματα αξιολογούνται και το Κέντρο αναλαμβάνει την ευθύνη να οργανώσει συνολικά τη θεραπεία του εντός και εκτός του Νοσοκομείου, να παρακολουθείται και να επανελέγχεται η κατάστασή του σε τακτά χρονικά διαστήματα.
  • Το Κέντρο καλύπτει τις ειδικότητες αγγειοχειρουργού, παθολόγου, δερματολόγου, του πλαστικού χειρουργού, φυσικοθεραπευτή, ψυχολόγου και διατροφολόγου, σε συνεργασία μεταξύ τους.