Τι είναι το Λεμφαγγειοσάρκωμα

Σε σπάνιες περιπτώσεις, το λεμφοίδημα μπορεί να οδηγήσει σε μια μορφή καρκίνου που ονομάζεται λεμφαγγειοσάρκωμα, αν και ο μηχανισμός της καρκινογένεσης δεν είναι κατανοητός. Το λεμφοίδημα που σχετίζεται με το λεμφαγγειοσάρκωμα ονομάζεται σύνδρομο Stewart-Treves.

Το λεμφαγγειοσάρκωμα εμφανίζεται πιο συχνά σε περιπτώσεις μακροχρόνιου λεμφοιδήματος που αφέθηκε χωρίς θεραπεία. Η συχνότητα εμφάνισης του αγγειοσαρκώματος υπολογίζεται ότι είναι 0,45% σε ασθενείς που ζουν 5 χρόνια μετά την ριζική μαστεκτομή.

Το λεμφοίδημα, συνδέεται επίσης με μία μορφή καρκίνου που ονομάζεται retiform αιμαγγειοενδοθηλίωμα (χαμηλού βαθμού αγγειοσάρκωμα).