ΛΕΜΦΙΚΗ ΜΑΛΑΞΗ

Η λεμφική παροχετευτική μάλαξη ή αλλιώς το χειρομασάζ «λεμφικού τύπου» ειδικά για λεμφοιδηματικούς ασθενείς, αποτελεί διεθνώς αποδεκτή μέθοδος θεραπείας στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης αποσυμφορητικής θεραπείας μαζί με όλες τις άλλες ενδεικνυόμενες θεραπείες. Είναι όμως εξαιρετικά σημαντική για την καλή πορεία του ασθενούς.

Δεν γνωρίζουν όλοι οι φυσικοθεραπευτές λεμφικό μασάζ για λεμφοιδηματικούς ασθενείς. Ούτε όλοι οι ασθενείς επιτρέπεται να υποβληθούν σε λεμφικό μασάζ. Ο αγγειοχειρουργός του Ιατρικού Κέντρου Λεμφοιδήματος θα εκτιμήσει εάν συνιστάται λεμφικό μασάζ.

Να σημειωθεί, ότι το Κέντρο μας διαθέτει πιστοποιημένους για την εκπαίδευσή τους φυσικοθεραπευτές.

Το λεμφικό μασάζ έχει ως στόχο να διευκολύνει την απομάκρυνση του συσσωρευμένου λεμφικού υγρού από το σημείο του οιδήματος. Απαιτεί μεγάλη εμπειρία προκειμένου να αξιοποιηθούν παράπλευρα λεμφικά αγγεία ώστε να υπάρξει αλλαγή της ροής της λέμφου από τα σημεία που έχουν αποκοπεί, σε άλλα λεμφαγγεία και λεμφαδένες που λειτουργούν. Το πρόγραμμα είναι πάντα εξατομικευμένο.

Το λεμφικό μασάζ στους ασθενείς προχωρημένων σταδίων, συνδυάζεται με τη συμπιεστική περίδεση πολλαπλών στρωμάτων και την Κινησιοθεραπεία.

Τα Πρωτόκολλα θεραπευτικής μάλαξης που που εφαρμόζει το Κέντρο μας, αφορούν και σε άλλες παθήσεις:

Πρωτόκολλο 1: Λεμφοίδημα, Λιποίδημα, Φλεβικό, Λιποίδημα, Ορθοστατικό (μόνο σε γυναίκες), Τραυματικό, Ισχαιμικό, Χρόνια μολυσματικό, Ακινησίας, Ιδιοπαθές (μόνο γυναίκες), Λιποδιαστροφικό/ Κυτταρίτιδας, Διαβητικό.

Πρωτόκολλο ΙΙ: Ρευματοειδές, Καρδιακό, Παθολογικό εγκυμοσύνης, Φλεγμονώδες.