ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΣ

Περίδεση

Λεμφοίδημα

Πρίν

lemfoidima-prin

Πρίν

lemfoidima-prin-a

Μετά

lemfoidima-meta-diplo-low

Μετά

lemfoidima-meta-a

Πόδι

Πριν

Πριν

Πριν

Μετά

Μετά

Μετά

Πριν

Πριν

Μετά

Μετά

Χέρι

Πριν

Πριν

Μετά

Μετά

Πριν

Πριν

Μετά

Μετά

Άλλες Κατηγορίες

Ιδιοπαθές Πριν

Ανοιχτή πληγή

Ιδιοπαθές Μετά

Ανοιχτή πληγή

Ερυσίπελας

Έλκος

Ερυσίπελας

Ελεφαντίαση