ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΣ

Λεμφοίδημα πριν – μετά

Πρίν

lemfoidhma_prin

Μετά

lemfoidhma_meta

Περίδεση

Λεμφοίδημα

Πρίν

lemfoidima-prin

Πρίν

lemfoidima-prin-a

Μετά

lemfoidima-meta-diplo-low

Μετά

lemfoidima-meta-a

Πόδι

Πριν

Πριν

Πριν

Μετά

Μετά

Μετά

Πριν

Πριν

Μετά

Μετά

Χέρι

Πριν

Πριν

Μετά

Μετά

Πριν

Πριν

Μετά

Μετά

Άλλες Κατηγορίες

Ιδιοπαθές Πριν

Ανοιχτή πληγή

Ιδιοπαθές Μετά

Ανοιχτή πληγή

Ερυσίπελας

Έλκος

Ερυσίπελας

Ελεφαντίαση