Τι είναι το Λιποίδημα

Το λιποίδημα αποτελεί χρόνια πάθηση χωρίς επιπτώσεις για την υγεία, πέραν του αισθητικού προβλήματος, καθώς «προτιμά» κυρίως τις γυναίκες.

Εμφανίζεται ως οίδημα (πρήξιμο) μεταξύ λεκάνης και αστραγάλων και συνηθέστερα, πάνω από τους αστράγαλους και οφείλεται στην κακή κατανομή του λιπώδους ιστού.

Εφόσον αποκλειστεί η περίπτωση λεμφοιδήματος, τότε στο Κέντρο μας, το λιποίδημα, αντιμετωπίζεται συντηρητικά, με την τεχνική της MLD για την οποία ισχύει ειδικό πρωτόκολλο. Το ονομαζόμενο «κλασικό» μασάζ πρέπει να αποφεύγεται. Επίσης προτείνεται πρόγραμμα για τη διατροφή και τη συστηματική χρήση καλσόν μεγάλης συμπίεσης.

Για ορισμένους μόνο λιποιδηματικούς ασθενείς, το Κέντρο μας εφαρμόζει και την περιμετρική λιποαναρρόφηση από εξειδικευμένο πλαστικό χειρουργό, για την αφαίρεση του πλεονάζοντος λίπους και εξετάζει την αναγκαιότητα άλλου τύπου επέμβασης