ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΣ

Περίδεση

Πόδι

Πριν

Μετά

Πριν

Μετά

Πριν

Μετά

Πριν

Μετά

Πριν

Μετά

Χέρι

Πριν

Μετά

Πριν

Μετά

Πριν

Μετά

Πριν

Μετά

Άλλες Κατηγορίες

Ιδιοπαθές Πριν

Ιδιοπαθές Μετά

Ερυσίπελας

Ερυσίπελας

Ανοιχτή πληγή

Ανοιχτή πλήγη

Έλκος

Ελεφαντίαση