ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΟΣ

Το Ιατρικό Κέντρο Λεμφοιδήματος υλοποιεί ένα σφαιρικό θεραπευτικό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη αποσυμφορητική θεραπεία με την ειδική τεχνική MLD και διαφορετικό πρόγραμμα για κάθε φάση του λεμφοιδήματος.

Στο μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών η θεραπεία επιλογής είναι η αποσυμφόρηση δια μέσου  λεμφικής παροχέτευσης δια χειρός, πιεστικοί επίδεσμοι, κάλτσες διαβαθμιζόμενης συμπίεσης καθώς και περιποίηση δέρματος και ειδικές ασκήσεις.

Η λεμφική παροχέτευση δια χειρός αποτελείται από δυο φάσεις:

  • Στην πρώτη φάση, επιτυγχάνεται η κινητοποίηση του λεμφικού οιδήματος και αν υπάρχει , η ελάττωση του όγκου του διογκωμένου συνδετικού ιστού.Κατά την φάση Ι, χορηγούνται θεραπείες λεμφικής παροχέτευσης δια χειρός ή περιδέσεις ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατικού .Επίσης καθοδηγείται ο ασθενής σε ένα υγιή τρόπο διαβίωσης και επιδεικνύονται τρόποι αυτοθεραπείας.
  • Στη φάση ΙΙ, επιδιώκεται η συντήρηση και καλυτέρευση του αποτελέσματος που έχει επιτευχθεί στη φάση Ι .Η φάση ΙΙ συμπληρώνει τη φάση Ι και αποτελείται από πιεστική θεραπεία με  κάλτσες διαλείπουσας συμπίεσης, ασκήσεις καθώς και φροντίδα δέρματος. Η δοσολογία της λεμφικής παροχέτευσης δια χειρός , ορίζεται ανάλογα με το περιστατικό συνεχώς μια ή δυο φορές την εβδομάδα ή σε σειρές το καλοκαίρι, δυο φορές την εβδομάδα.Εάν κατά λάθος αρχίσουμε τη θεραπεία με από τη φάση ΙΙ, τότε βοηθάμε λόγω της ελλειμματικής θεραπείας στη χρονιοποίηση της πάθησης, στην ανικανότητα για εργασία, με τελικό στάδιο, την αναπηρία του ασθενούς.Η θεραπεία στο στάδιο Ι γίνεται είτε σε εξωτερικούς ασθενείς (που διαμένουν στο σπίτι τους και επισκέπτονται μόνο για τη θεραπεία το Κέντρο, είτε σε νοσηλευόμενους, όταν οφείλεται σε μπλοκ λεμφαδένων από κακοήθεις παθήσεις.

    Η φάση ΙΙ εφαρμόζεται σε περιπατητικούς ασθενείς.

Συνύπαρξη λεμφοιδήματος και άλλων παθήσεων:

Εάν το λεμφοίδημα συνυπάρχει και με άλλες παθήσεις,  ίσως χρειαστεί να διαφοροποιήσουμε ανάλογα με την πάθηση τη θεραπεία μας, ώστε να την προσαρμόσουμε στα μέτρα του ασθενούς.

Οι ασθένειες αυτές είναι:

  • Αρτηριακή υπερτονία σε συνδυασμό ενδεχομένως με στεφανιαία νόσο ή καρδιακή ανεπάρκεια.
  • Σακχαρώδης διαβήτης σε συνδυασμό με διαβητική πολινευροπάθεια και μικρο / μακροαγγειοπάθεια.
  • Μεταθρομβωτικό σύνδρομο με ή χωρίς άτονο έλκος.
  • Κακοήθεις παθήσεις.

Αντένδειξη στη λεμφική παροχέτευσης δια χειρός είναι το ερυσίπελας, ή εν τω βάθει θρόμβωση,/θρομβοφλεβίτιδα και καρδιακή ανεπάρκεια σταδίου 3/4.

Σε υποτροπές κακοήθων παθήσεων, μπορεί χωρίς πρόβλημα να βοηθηθεί ο ασθενής με λεμφική παροχέτευσης δια χειρός.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του Κέντρου μας