ΑΝΤΛΙΑ ΔΙΑΛΕΙΠΟΥΣΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥΣ

Η αντλία διαλείπουσας συμπίεσης με αεροθαλάμους, χρησιμοποιείται διεθνώς στα προγράμματα των Κέντρων αντιμετώπισης λεμφοιδήματος . Η αντλία έχει τη μορφή μπότας ή μανικιού με αεροθαλάμους που φουσκώνουν και ξεφουσκώνουν σταδιακά.

Η χρήση της αντλίας γίνεται από τους ειδικούς φυσικοθεραπευτές, με στόχο την απομάκρυνση του υγρού από το πάσχον μέλος του σώματος, μέσω της διαδοχικής συμπίεσης με αέρα. Απαιτείται όμως ειδική εκπαίδευση και εμπειρία για τη σωστή επιλογή των διαύλων απομάκρυνσης της λέμφου, τη διάρκεια και την ένταση συμπίεσης από τους αεροθαλάμους, εξατομικευμένα για κάθε περίπτωση ασθενούς.

Οι ασθενείς υποβάλλονται σε θεραπεία με τη χρήση αντλίας, σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες εφαρμογής της (Lymphedema Framework, International Guidelines).

Μετά την φάση ολοκλήρωσης της εντατικής θεραπείας στο Κέντρο μας, μόνο για ασθενείς που κρίνεται ιατρικά απαραίτητο, συνταγογραφείται στο βιβλιάριο υγείας η προμήθεια αντλίας διαλείπουσας συμπίεσης από τον ίδιο τον ασθενή στο σπίτι του και ο ίδιος εκπαιδεύεται για την ορθή χρήση του. Συνιστάται, πριν ο ασθενής αγοράσει μία τέτοια αντλία, πρώτα να δοκιμάσει τη χρήση της για να διαπιστώσει ότι μπορεί να την εντάξει στην καθημερινότητά του ως θεραπευτικού μέσου.